Lovci varuhi narave in živali

Lovci moramo skrbeti za naravo in življenje v njej. To nas zavezuje zakon o lovu in je ena od glavnih in prioritetnih nalog zelene bratovščine. Srbeti moramo za življenjski prostor divjadi, sodelovati pri posegih v prostor, načrtih, biti moramo okoljevarstveniki. Naša dolžnost je varovati naravo, tako sedaj kot za naše naslednje rodove, torej naloga je trajnostno gospodarjenje s prostorom, spremljanje stanje divjadi in narave.

Biomeliorativni ukrepi: ročna košnja, strojna košnja, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz, vzdrževanje gozdnega robu

Strojna obdelava rušenjBiotehnični ukrepi: zimsko krmljenje, preprečevalno krmljenje, privabljalno krmljenje, obdelava krmnih njiv, zaščita s tehničnimi in kemičnimi sredstvi, urejevanje in zalaganje krmišč, izdelava in zalaganje solnic, urejevanje lovskih stez, gojitev divjadi in gospodarjenje z divjadjo (načrtovanje odstrela), ocenjevanja in odprava škod na kmetijskih površinah

Krmljenje male divjadi