Divjad v našem lovišču!

Divjad, v LDL je zelo raznolika, najštevilčnejša je srnjad in mala divjad.
Spodaj Vam predstavljamo nekaj glavnih vrst.

Divji prašič (merjasec, svinja,lanščak in ozimec)

Srnjad (srnjak, srna in mladiči)

Jelenjad (jelen, košuta in tele)

Poljski zajec

Lisica

Fazan

Raca mlakarica

Jerebica

- Jazbec
- Kuna (belica in zlatica)
- Gams
- Pižmovka
- Ptice (srake, šoje, siva vrana)